September 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
August 30, 2020 August 31, 2020 September 1, 2020 September 2, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

September 3, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

September 4, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

September 5, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

September 6, 2020 September 7, 2020 September 8, 2020 September 9, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

September 10, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

September 11, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

September 12, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

September 13, 2020 September 14, 2020 September 15, 2020 September 16, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

September 17, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

September 18, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

September 19, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

September 20, 2020 September 21, 2020 September 22, 2020 September 23, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

September 24, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

September 25, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

September 26, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

September 27, 2020 September 28, 2020 September 29, 2020 September 30, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 1, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 2, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 3, 2020

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

Return to calendar