October 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 27, 2020 September 28, 2020 September 29, 2020 September 30, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 1, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 2, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 3, 2020

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

October 4, 2020 October 5, 2020 October 6, 2020 October 7, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 8, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 9, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 10, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

October 11, 2020 October 12, 2020 October 13, 2020 October 14, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 15, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 16, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 17, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

October 18, 2020 October 19, 2020 October 20, 2020 October 21, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 22, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 23, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 24, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

October 25, 2020 October 26, 2020 October 27, 2020 October 28, 2020

8:00 pm: Wednesday Night Show

October 29, 2020

8:00 pm: Thursday Night Show

October 30, 2020

Friday Male Centerfold Show

8:00 pm: Friday 8 PM Show

10:30 pm: Friday 10:30 PM Show

October 31, 2020

Saturday Male Centerfold Show

8:00 pm: Saturday 8 PM Show

10:30 pm: Saturday 10:30 PM Show

Return to calendar